Snow

Monday, September 24, 2012

Bicara Hikmah


GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA

Oleh :Ghauth Jasmon
Naib Canselor, Universiti Malaya

PENDIDIKAN DALAM RMK10
ØRombakan sistem pendidikan.
ØKepentingan nilai dan etika.
Ø181 Pusat Permata.
ØEnrolmen prasekolah daripada 87% kepada 92%.
ØHad umur kemasukan daripada 6 kepada 5 tahun.
ØRM400 juta bagi program penguasaan Literasi dan Numerasi (LINUS).
ØPengukuhan BM dan BI.
ØInfrastruktur dan kemudahan sekolah.
ØRM140 juta untuk 100 sekolah berprestasi tinggi.
ØRM160 juta bagi program ganjaran bagi guru besar dan pengetua.
ØLatihan kepimpinan.

PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN - PENDIDIKAN

ØKadar Enrolmen prasekolah daripada 87% kepada 92%.
ØMeningkatkan kadar Literasi dari 87% kepada 90% dan kadar Numerasi dari 76% kepada 90% untuk pelajar Tahun 1 melalui program Literasi dan Numerasi (LINUS).
ØMembangunkan 20 sekolah berprestasi tinggi pada tahun ini.
Ø2% ganjaran kepada guru besar dan pengetua yang melepasi sasaran prestasi dan mengurangkan 10% guru besar dan pengetua yang  berprestasi rendah.KUALITI PENDIDIKAN


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...